Sobre o proxecto

Camiño Escena Norte é un proxecto promovido polas asociacións Escena Galega, EscenAsturias, Acepae e Eskena articulado ao redor dun novo itinerario de intercambio cultural que toma o roteiro histórico dos Camiños de Santiago como referencia para unha intensa programación escénica, expandida ademáis nos campos das sinerxías sectoriais, a relación co público ou a reflexión.

Camiño Escena Norte xorde así co obxectivo de coñecer máis e mellor aos nosos veciños e veciñas, dando a posibilidade ao público de ter acceso a producións escénicas doutros territorios ás que doutra maneira non accederían. Aproveitando este roteiro cultural e histórico que nos une desde hai séculos creamos un novo camiño de cultura con espectáculos de teatro, danza e novo circo, encontros, talleres ou xornadas profesionais, no que mostrar a diversidade cultural, lingüística e de formatos e linguaxes escénicos da produción escénica galega, asturiana, cántabra, vasca e, este ano por primeira vez, navarra.

En 2022 Camiño Escena Norte celebra a súa 4ª edición, nunha edición alegre, aglutinadora e expansiva con máis espazos, máis actividades, máis compañías en xira que nunca e dous novos territorios implicados: Áraba e a Comunidade Foral de Navarra. Un reforzo da rede de estancias de creación Cruces, coa flexibilización das súas bases e un importante aumento económico para as compañías participantes, a expansión e tamén reforzo da programación e axentes profesionais convidados/as ao encontro profesional Habitación Peregrina PRO (Lugo) ou a nova proposta de colaboración coas escolas superiores ESADS en Camiño, que poñerá en contacto ao seu alumnado con compañías profesionais en xira, son algunhas da novidades deste ano, no que Camiño Escena Norte crece, dando continuidade ao proxecto cos seus obxectivos intactos.

Seguimos creando novos camiños para as nosas artes escénicas.

Iniciativa promovida por | Sustatzaileak