Sobre o proxecto

Camiño Escena Norte é un proxecto promovido polas asociacións Escena Galega, EscenAsturias, Acepae e Eskena articulado ao redor dun novo itinerario de intercambio cultural que toma o roteiro histórico dos Camiños de Santiago como referencia para unha intensa programación escénica, expandida ademáis nos campos das sinerxías sectoriais, a relación co público ou a reflexión.

Iniciativa promovida por | Sustatzaileak