Sobre o proxecto

Camiño Escena Norte é un proxecto promovido polas asociacións Escena Galega,  EscenAsturias,  Acepae e  Eskena artellado ao redor dun novo itinerario de intercambio cultural que toma o roteiro histórico do Camiño de Santiago do Norte como referencia para unha intensa programación escénica, expandida ademais nos campos das sinerxias sectoriais, a mediación co público ou a reflexión.

Camiño Escena Norte xorde así co obxectivo de coñecer máis e mellor aos nosos veciños e veciñas, dando a posibilidade ao público de ter acceso a producións escénicas doutros territorios ás que doutra maneira non accederían. Aproveitando este roteiro cultural e histórico que nos une desde hai séculos creamos un novo camiño de cultura con espectáculos de teatro e danza, encontros, talleres, exposicións ou xornadas profesionais, no que mostrar a diversidade cultural, lingüística e de formatos e linguaxes escénicos da produción escénica galega, asturiana, cántabra e vasca. 

En 2021 Camiño Escena Norte celebra a súa 3ª edición, nun ano irremediablemente marcado pola situación sociosanitaria derivada da crise do  Covid19, e que supuxo para o sector das artes escénicas o maior cambio nas dinámicas profesionais e de relación cos públicos que coñecemos. A pesar de todo, damos continuidade ao proxecto cos seus obxectivos intactos, adaptándonos ás circunstancias e á realidade que nos rodea.

Seguimos creando o noso camiño.