Skip to main content

Camiño Expandido

A programación expandida de camiño Escena Norte abarca toda a actividade fose do itinerario de funcións como eixo vertebrador, rodéao e complementa multiplicando os seus efectos a nivel de relación cos públicos, encontro, mediación, dinamización profesional e sectorial. Está dividida en dous grandes bloques de actividades ou liñas de acción, as actividades para público profesional e de dinamización profesional por unha banda, e por outro as de relación cos públicos. 

Actividades de relación cos públicos

ACCIÓNS DE ACOMPAÑAMENTO ARREDOR DOS ESPECTÁCULOS

Talleres, encontros co público, visitas, dinámicas de xogo en familia, accións de colaboración con colectivos e entidades. Toda a actividade que contextualizará a programación de espectáculos do Itinerario Constelacións nas distintas sedes ten unha importancia fundamental dentro de Camiño Escena Norte, que foxe de ser unicamente un circuíto ou rede interterritorial para intentar tecer outras relacións, sinerxías e posibilidades moito más alá da relación establecida espectador/a – espectáculo.

ESADS EN CAMIÑO

Esta outra iniciativa da programación expandida de Camiño Escena Norte é un proxecto de colaboración e intercambio pedagóxico coas escolas superiores ESAD de Galicia, ESAD de Asturias e a ESADD de Euskadi (Dantzerti) posto en marcha en 2022.

Esta acción de colaboración nace, a proposta das escolas superiores e enmarcada no seu proxecto de colaboración ESAD en rede, para poñer en contacto o alumnado das escolas superiores de ensinanzas artísticas con profesionais en activo, neste caso coas compañías en xira no Itinerario Constelacións de Camiño Escena Norte. En 2024 ESADS en Camiño propón distintas accións arredor dos espectáculos do itinerario en Santiago de Compostela, Xixón e Bilbao.

MIRANDO AS CONSTELACIÓNS

A través de www.escenanorte.com e dun traballo de difusión por medio das RRSS do proxecto. nesta 6ª edición realizamos un “mapeo” das 60 sedes nas que haberá actividades de Camiño Escena Norte. Queremos centrar a atención na importancia destes espazos, escénicos ou non, a nivel local, como espazos de encontro, socialización e intrahistoria das localidades, alén do seu valor patrimonial ou arquitectónico. Alén das sedes que xa son de tipo patrimonial (capelas, prazas…) trátase tamén de poñer o foco nos teatros das pequenas localidades (por enriba de todo) e o seu interese e relevancia a todos os niveis.

Con este “mirar as constelacións” queremos dimensionar o itinerario de funcións e outras actividades pola tipoloxía diversa de espazos que nos acompañan, dándolle aos públicos información de todas estas “constelacións” que conforman o proxecto.