Camiño Expandido

A programación expandida de camiño Escena Norte abarca toda a actividade fose do itinerario de funcións como eixo vertebrador, rodéao e complementa multiplicando os seus efectos a nivel de relación cos públicos, encontro, mediación, dinamización profesional e sectorial. Está dividida en dous grandes bloques de actividades ou liñas de acción, as actividades para público profesional e de dinamización profesional por unha banda, e por outro as de relación cos públicos. 

Actividades de relación cos públicos

ACCIÓNS DE ACOMPAÑAMENTO ARREDOR DOS ESPECTÁCULOS

Talleres, encontros co público, visitas, dinámicas de xogo en familia, accións de colaboración con colectivos e entidades. Toda a actividade que contextualizará a programación de espectáculos do Itinerario Constelacións nas distintas sedes ten unha importancia fundamental dentro de Camiño Escena Norte, que foxe de ser unicamente un circuíto ou rede interterritorial para intentar tecer outras relacións, sinerxías e posibilidades moito más alá da relación establecida espectador/a – espectáculo.

ESADS EN CAMIÑO

Esta outra iniciativa da programación expandida de Camiño Escena Norte é un proxecto de colaboración e intercambio pedagóxico coas escolas superiores ESAD de Galicia, ESAD de Asturias e a ESADD de Euskadi (Dantzerti) posto en marcha o pasado ano 2022.

Esta acción de colaboración nace, a proposta das escolas superiores e enmarcada no seu proxecto de colaboración ESAD en rede, para poñer en contacto o alumnado das escolas superiores de ensinanzas artísticas con profesionais en activo, neste caso coas compañías en xira no Itinerario Constelacións de Camiño Escena Norte. En 2023 ESADS en Camiño propón distintas accións arredor dos espectáculos do itinerario en Santiago de Compostela, Xixón e Bilbao.

MIRANDO AS CONSTELACIÓNS

A través de www.escenanorte.com e dun traballo de difusión por medio das RRSS do proxecto. nesta 5ª edición realizamos un “mapeo” das 60 sedes nas que haberá actividades de Camiño Escena Norte. Queremos centrar a atención na importancia destes espazos, escénicos ou non, a nivel local, como espazos de encontro, socialización e intrahistoria das localidades, alén do seu valor patrimonial ou arquitectónico. Alén das sedes que xa son de tipo patrimonial (capelas, prazas…) trátase tamén de poñer o foco nos teatros das pequenas localidades (por enriba de todo) e o seu interese e relevancia a todos os niveis.

Con este “mirar as constelacións” queremos dimensionar o itinerario de funcións e outras actividades pola tipoloxía diversa de espazos que nos acompañan, dándolle aos públicos información de todas estas “constelacións” que conforman o proxecto.

Actividades profesionais e de dinamización sectorial

CRUZAMENTOS. Programa de estancias de intercambio.

CRUZAMENTOS / ENCRUCES / CRUCES / BIDEGURUTZEA É unha iniciativa incluída dentro da programación expandida Camiño Expandido, que cumpre o seu terceiro ano e consiste nunha rede de estancias de intercambio escénico, artístico e profesional entre Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, Euskadi e este ano, por vez primeira, a Comunidade Foral de Navarra.

Algunhas claves do desenvolvemento desta rede de estancias son:

  1. Hase desenvolver unha estancia de intercambio en cada Comunidade entre polo menos dúas compañías de territorios diferentes (Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, Euskadi e Navarra).
  2. As estancias terán unha duración máxima de 10 días, no marco temporal que se indica no apartado de espazos cómplices.
  3. O orzamento e acompañamento económico máximos por cada proxecto de estancia e intercambio será de 5.000 € (impostos incluídos), Cruzamentos conta polo tanto cun orzamento total de 25.000 € (impostos incluídos). O orzamento desta rede increméntase e refórzase desde o ano 2021 (12.000 € impostos incluídos). Para esta convocatoria inclúense os proxectos de intercambio xestionados por Eskena en Cantabria, Euskadi e Navarra.
  4. Este proxecto de intercambio por medio de estancias profesionais nace co obxectivo transversal da creación de redes de coñecemento, colaboración e sinerxías entre os axentes profesionais das 5 Comunidades implicadas.

As estancias de intercambio Cruzamentos parten dunha compañía dunha das Comunidades de Camiño Escena Norte propoñendo o proceso de intercambio a outra ou outras compañías doutra(s) das Comunidades.

Pódese consultar máis información aquí: BASES 2023 E LISTADO DE PROXECTOS SELECCIONADOS.

HABITACIÓN PEREGRINA PRO. Encontro profesional en Lugo

Habitación Peregrina PRO é unha proposta que xorde dentro do proxecto Camiño Escena Norte, concretamente tamén dentro da programación expandida Camiño Expandido. Recolle o título do programa de residencias de creación baseadas no intercambio entre CCAA que desenvolvemos na 1ª edición (2019), durante a que identificamos de xeito palpable que non existe un coñecemento en profundidade nin unha relación estable e duradeira de sinerxías entre as compañías e axentes profesionais do sector das artes escénicas que operan nos 4 territorios orixinalmente implicados neste proxecto: Galicia, Asturias, Cantabria e Euskadi.
O obxectivo principal de Camiño Escena Norte é o de crear un novo corredor cultural articulado por medio deste novo territorio compartido, que sirva tamén para o coñecemento mutuo por medio da produción cultural de cada Comunidade no eido das artes escénicas.

Así, ademais de poñer en contacto o público con espectáculos e actividades paralelas ás que doutro xeito non accederían, Camiño Escena Norte pretende de igual maneira desbordar o marco da súa propia programación, posibilitando a interrelación entre territorios e as sinerxías profesionais entre compañías de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi e Navarra.

Habitación Peregrina PRO pretende ser un espazo de convivencia profesional onde o máis dun cento de compañías que abarcan as asociacións promotoras (Escena Galega, EscenAsturias, Acepae, Eskena e Esna), máis todas aquelas do sector que queiran unirse á actividade, poidan entrar en contacto, coñecer as súas liñas de traballo e propostas estéticas, coñecer a realidade dos distintos circuítos de programación, explorar vías de coprodución e traballo conxunto e acceder a propostas de formación que sexan de interese para o seu desenvolvemento profesional.

Pódese consultar máis información aquí: PROGRAMA DO ENCONTRO 2023.

VIEIROS. Rede de colaboración con proxectos locais.

Este 2023 poñemos en marcha unha nova iniciativa denominada Vieiros, consistente na colaboración de Camiño Escena Norte cun proxecto cultural de cada Comunidade, co obxectivo de crear sinerxías, ao tempo que lle damos forza e contexto ao noso proxecto localmente e proxectamos fóra da Comunidade os proxectos locais. Proxectos todos que coinciden territorialmente e en datas aproximadas con nós, claro.

A idea xorde da programación dunha das funcións do Itinerario Constelacións 2022 en colaboración co FIOT (Festival Internacional Outono de Teatro) de Carballo (Galicia) o ano pasado, que nos abriu a porta a pensar que esta fórmula de programación conxunta podería ser unha idea susceptible de trasladar a outros proxectos coincidentes en datas e territorio. Este ano estes Vieiros vanse abrir cunha colaboración con 5 iniciativas culturais diversas de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi e Navarra, aínda que non en todas levaremos a cabo aínda unha estratexia de programación conxunta.

Os 5 proxectos que abren estes “vieiros”:

GALICIA

FIOT (Festival Internacional de Outono de Teatro), Carballo. (*) Xa cunha función en colaboración nesta edición.

www.fiot.gal

ASTURIAS

Danza Xixón, Xixón. (*) Xa cunha función en colaboración nesta edición.

https://www.gijon.es/es/eventos/danza-xixon

CANTABRIA

Programa Mulleres e Cultura, ámbito rexional.

https://www.culturadecantabria.com/mujeres-y-cultura

EUSKADI

Bideart Zigoitia, Zigoitia. (*) Xa cunha función en colaboración nesta edición.

https://www.teatropantarhei.com/bideart/

COMUNIDADE FORAL DE NAVARRA

Ribera en Danza, varios concellos.

www.riberaendanza.com

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS RECOMENDADOS

En 2023, 5ª edición do proxecto, realizamos por primeira vez este Catálogo de Espectáculos Recomendados Camiño Escena Norte, unha publicación que agardamos sexa de tanta utilidade como interese para o sector, e que supoña un selo de calidade para os espectáculos aquí debullados, que representan un abano amplo e diverso de algo da mellor produción escénica de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi e Navarra.

Os espectáculos que conforman esta publicación foron seleccionados por 5 comisións independentes de axentes profesionais do sector, unha en cada unha destas Comunidades, alleas á organización de Camiño Escena Norte e que traballaron sobre as case 250 propostas presentadas a esta edición do proxecto para xirar no noso Itinerario Constelacións, a rede de exhibición escénica profesional baseada no intercambio entre os 5 territorios que conforman este territorio cultural común creado alá por 2019.

Pódese acceder ao catálogo aquí:  CATÁLOGO

Iniciativa promovida por | Sustatzaileak