Ibilbide zabaldua

Ipar Eszena Bidearen programazio zabalduak emanaldien ibilbidetik kanpoko jarduera oro hartzen du barne, ardatz egituratzaile modura; inguratu eta osatu egiten du, ondorioak biderkatuz ikusleekiko harremanari, topaketari, bitartekaritzari, dinamizazio profesionalari eta sektorialari dagokienez. Ekintza lerro edo jardueren bi multzo handitan dago banatuta: alde batetik, publiko profesionalarentzako jarduerak eta dinamizazio profesionalekoak; eta bestetik, publikoekin harremana izatekoak.

Publikoekin harremana izateko jarduerak

AKONPAINAMENDU-EKINTZAK IKUSKIZUNEN INGURUAN 

Tailerrak, topaketak ikus-entzuleekin, bisitak, familian jolasean aritzeko dinamikak, elkarlan-ekintzak talde eta erakundeekin. Egoitza desberdinetan Konstelazioen Ibilbideko ikuskizunen programazioaren testuingurua jarriko duen jarduera orok funtsezko garrantzia du Ipar Eszena Bidearen barnean, soil-soilik zirkuitu edo lurraldeen arteko sare izatetik ihes egiten baitu beste harreman, sinergia eta aukera batzuk ehuntzen saiatzeko, ezarrita dagoen ikusle-ikuskizun harremanetik askoz harago.

ARTE DRAMATIKOKO GOI MAILAKO ESKOLAK BIDEAN

Ipar Eszena Bideko programazio zabalduko beste ekimen hau elkarlan eta truke pedagogikoko proiektu bat da, Galiziako, Asturiasko eta Euskadiko (Dantzerti) Arte Dramatikoko Goi Mailako Eskolekin batera, 2022an jarri zena abian.

Lankidetza-ekintza hau goi mailako eskolen proposamenez jaio zen, eta Arte Dramatikoko Goi Mailako Eskolak sarean elkarlan-proiektuan kokatuta, irakaskuntza artistikoetako goi mailako eskoletako ikasleak jardunean dauden profesionalekin kontaktuan jartzeko, kasu honetan, Ipar Eszena Bideko Konstelazioen Ibilbidean bira egiten duten konpainiekin. 2023 honetan, Arte Dramatikoko Goi Mailako Eskolak bidean ekimenak ekintza desberdinak proposatzen ditu ibilbideko ikuskizunen inguruan Santiago de Compostelan, Gijónen eta Bilbon.

KONSTELAZIOEI BEGIRA

Proiektuko sare sozialen bitartez egindako zabalkunde-lan baten eta www.escenanorte.com webgunearen bidez, 5. edizio honetan, Ipar Eszena Bideko jarduerak hartuko dituzten 60 egoitzen mapa bat egin dugu. Arreta gune horien garrantzian jartzea nahi dugu, eszenikoak izan edo ez, tokiko mailan, elkartzeko, sozializatzeko eta herrietako barne historiako gune moduan, beren ondare- edo arkitektura-baliotik harago. Ondare-motakoak diren egoitzetatik harago (kaperak, plazak…), xedea da herri txikietako antzokietan (beste ezeren gainetik) jartzea arreta eta haien interesean eta garrantzian, maila guztietan.

“Konstelazioei begiratze” honekin emanaldien eta beste jarduera batzuen ibilbidea dimentsionatu nahi dugu lagun egingo diguten guneen tipologia askotarikoarengatik, publikoei emanez proiektua eratzen duten “konstelazio” horien guztien gaineko informazioa.

Jarduera profesionalak eta sektore-dinamizaziokoak

BIDEGURUTZEA. Truke-egonaldien programa

CRUZAMENTOS / ENCRUCES / CRUCES / BIDEGURUTZEA Ibilbide Zabaldua programazio zabalduaren barnean dagoen ekimena da, eta hirugarren urtea du. Hain zuzen ere, Galizia, Asturiasko Printzerria, Kantabria, Euskadi eta, aurten lehen aldiz, Nafarroaren artean truke eszeniko, artistiko eta profesionalerako egonaldien sarea da.

Egonaldien sare honen garapenaren gakoetako batzuk hauek dira:

  1. Truke-egonaldi bat egingo da erkidego bakoitzean beste erkidego batzuetako bi konpainiaren artean gutxienez (Galizia, Asturiasko Printzerria, Kantabria, Euskadi eta Nafarroa).
  2. Egonaldien gehieneko iraupena 10 egunekoa izango da, gune konplizeen atalean adierazten den denbora-esparruan.
  3. Egonaldi- eta truke-proiektu bakoitzeko gehienez dagoen aurrekontu eta laguntza ekonomikoa 5.000 eurokoa da (zergak barne). Horrenbestez, Bidegurutzea ekimenak 25.000 euroko aurrekontu osoa du (zergak barne). Sare honetako aurrekontua handitzen eta sendotzen doa 2021az geroztik (12.000 euro, zergak barne). Deialdi honetarako, Eskenak Kantabrian, Euskadin eta Nafarroan kudeatutako truke-proiektuak hartzen dira barne.
  4. Egonaldi profesionalen bidez trukea bultzatzeko proiektu honen zeharkako xedea da ezagutza-sareak, elkarlana eta sinergiak sortzea, inplikatuta dauden bost erkidegoetako agente profesionalen artean.

Bidegurutzea truke-egonaldiak Ipar Eszena Bideko erkidegoetako bateko konpainia batetik abiatzen dira, beste erkidegoetako konpainia bati edo batzuei truke-prozesua proposatuz.

Hemen kontsultatu daiteke argibide gehiago: Bidegurutzea’23.

PRO ERROMES GELA. Topaketa profesionala Lugon

PRO Erromes Gela Ipar Eszena Bidea proiektuaren barnean sortu zen proposamen bat da, zehazki Ibilbide Zabaldua programazio zabalduaren barnean. Autonomia-erkidegoen artean 1. edizioan (2019) inplementatu genuen trukean oinarritutako sorkuntza-egonaldien programaren izenburua hartzen du. Hain zuzen, edizio horretan modu nabarmenean identifikatu genuen ez dagoela ezagutza sakonik ez eta harreman egonkor eta iraunkorrik proiektu honetan hasieran inplikatu ziren lau lurraldeetan (Galizia, Asturias, Kantabria eta Euskadi) aritzen diren arte eszenikoetako sektoreko konpainia eta agente profesionalen artean.
Ipar Eszena Bidearen helburu nagusia da kultura-korridore berri bat sortzea, lurralde partekatu berri honen bidez egituratua, elkar ezagutzeko ere balioko duena, komunitate bakoitzeko kultura-produkzioaren bidez arte eszenikoen alorrean.

Hartara, ikus-entzuleak beste modu batera eskuratuko ez zituzten ikuskizun eta jarduera paraleloekin kontaktuan jartzeaz gain, Ipar Eszena Bidearen asmoa da bere programazioaren esparrua gaindikatzea, lurraldeen arteko interrelaziorako eta Galizia, Asturias, Kantabria, Euskadi eta Nafarroako konpainien arteko sinergia profesionaletarako aukera emanez.

PRO Erromes Gelaren asmoa da bizikidetza profesionalerako toki bat izatea, elkarte sustatzaileek (Escena Galega, EscenAsturias, Acepae, Eskena eta Esna) barne hartzen dituzten ehundik gora konpainiak, gehi jarduerarekin bat egin nahi duten sektoreko haiek guztiak, harremanetan jar daitezen, beren lan-ildoak eta proposamen eszenikoak ezagut ditzaten, koprodukziorako eta elkarlanerako bideak esplora ditzaten, eta beren garapen profesionalerako interesekoak diren prestakuntza-proposamenak eskuratu ditzaten.

Hemen kontsultatu daiteke argibide gehiago: PROGRAMA’23.

BIDEXKAK. Elkarlan-sarea tokiko proiektuekin.

2023 honetan, Bidexkak izeneko ekimena jarri dugu abian. Zehazki, Ipar Eszena Bidea erkidego bakoitzeko kultura-proiektu batekin lankidetzan aritzean datza, sinergiak sortzeko helburuarekin, gure proiektuari tokian indarra eta testuingurua ematen diogun eta tokiko proiektuak erkidegotik kanpo proiektatzen ditugun aldi berean. Proiektu horiek guztiak, jakina, bat datoz gurekin lurraldeari eta gutxi gorabeherako datei dagokienez.

2022ko Konstelazioen Ibilbideko emanaldietako baten programaziotik sortu zen ideia, Carballoko (Galizia) FIOT jaialdiarekin (Festival Internacional de Outono de Teatro) lankidetzan egina joan den urtean. Izan ere, pentsarazi zigun baterako programazioaren formula hau datetan eta lurraldean bat etortzen diren beste proiektu batzuetara eramateko ideia bat izan zitekeela. Aurten, bidexka horiek abiaraziko dira Galiziako, Asturiasko, Kantabriako, Euskadiko eta Nafarroako bost kultura-ekimen askotarikorekin elkarlanean aritzera, nahiz eta denetan ez dugun gauzatuko oraindik baterako programazioko estrategia bat.

“Bidexka” hauek abiaraziko dituzten bost proiektuak hauek dira:

GALIZIA

FIOT (Festival Internacional de Outono de Teatro), Carballo. (*) Elkarlaneko emanaldi batekin edizio honetan.

www.fiot.gal

ASTURIAS

Danza Xixón, Gijón. (*) Elkarlaneko emanaldi batekin edizio honetan.

https://www.gijon.es/es/eventos/danza-xixon

KANTABRIA

Mujeres y Cultura Programa, eskualde-esparrua.

https://www.culturadecantabria.com/mujeres-y-cultura

EUSKADI

Bideart Zigoitia, Zigoitia. (*) Elkarlaneko emanaldi batekin edizio honetan.

https://www.teatropantarhei.com/bideart/

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Ribera en Danza, zenbait udal.

www.riberaendanza.com

GOMENDATUTAKO IKUSKIZUNAK 2023

2023 honetan, proiektuaren 5. edizioan, lehenbiziko aldiz egin dugu Ipar Eszena Bidea Gomendatutako Ikuskizunen Katalogo hau. Hain zuzen ere, espero dugu argitalpena erabilgarria eta interesgarria izatea neurri berean sektorerako, eta bai hemen xehatutako ikuskizunetarako kalitatezigilua izatea ere, Galiziako, Asturiasko, Kantabriako, Euskadiko eta Nafarroako produkzio eszenikoaren zati baten aukera zabala eta askotarikoa ordezkatzen baitute ikuskizun horiek.

Sektoreko agente profesionalen 5 batzorde independentek hautatu dituzte argitalpen hau eratzen duten ikuskizunak. Batzorde bat izan da erkidegoetako bakoitzean, eta Ipar Eszena Bidea proiektuaren antolakuntzatik kanpokoak dira. Proiektuaren edizio honetara Konstelazioen Ibilbidean bira egiteko aurkeztu dituzten ia 250 proposamenen gainean lan egin dute batzorde horiek, hori baita 2019an sortu zen kultura-lurralde komun hau eratzen duten 5 lurraldeen arteko trukean oinarritutako erakusketa eszeniko profesionalerako sarea.

Hemen kontsultatu daiteke argibide gehiago:  Gomendatutako ikuskizunak 2023

Iniciativa promovida por | Sustatzaileak