Quen somos

Con 20 anos de vida ESCENA GALEGA é a asociación de referencia do sector profesional en Galicia, actualmente con 51 compañías asociadas. Somos un colectivo comprometido coa defensa da lingua e a cultura como ben común, que traballa na interlocución coas institucións e cos distintos axentes implicados na modernización do sector das artes escénicas e que busca conexións estratéxicas con asociacións afíns doutros territorios.

A asociación ESKENA creouse en 1995 co obxectivo de dar voz, espazo e oportunidades ás diferentes empresas do mundo teatral vasco. Na actualidade está formada por 25 produtoras. Somos unha asociación que traballa para a mellora da comunicación, a estabilidade e o desenvolvemento das empresas do sector na nosa comunidade. Levamos 25 anos sendo unha referencia consolidada como promotora e interlocutora das artes escénicas en Euskadi

A Asociación de Compañías Profesionais de Artes Escénicas de Asturias (ESCENASTURIAS) constitúese no ano 2018 tras a unión das dúas asociacións de empresas de artes escénicas da rexión (FOROESCENA e ACPTA) Integrada actualmente por 30 compañías vinculadas profesionalmente ao mundo do espectáculo, ten o propósito de promover as artes escénicas que se fan en Asturias e contribuír á súa proxección a nivel nacional e internacional.

A Asociación Empresarial Escena Navarra, ESNA, é unha asociación profesional de empresas de produción escénica que traballan na Comunidade Foral de Navarra. Actualmente, ESNA componse de seis empresas asociadas, todas elas cunha longa traxectoria na produción de espectáculos teatrais e de maxia, na asistencia técnica de espectáculos ao vivo, así como no desenvolvemento de diversos tipos de proxectos culturais e artísticos. Á súa vez, ESNA é unha das 15 organizacións que compoñen á Federación Estatal de Asociacións de Empresas de Teatro e Danza, FAETEDA, sendo na actualidade o único membro en representación do territorio navarro.

A Asociación é unha entidade que engloba a 15 empresas creada co obxectivo de reunir produtoras de teatro e danza de Cantabria. Ha de servir como órgano de coordinación, representación, xestión, fomento e defensa dos intereses xerais dos seus membros. Entendemos a Asociación como unha necesidade para abordar o ordeamento e vertebración do noso sector e conseguir o recoñecemento e a dignificación do noso oficio.

O equipo do proxecto

 • Coordinación: Diego V. Meizoso.
 • Administración: Amaia Ibáñez.
 • Coordinación de produción, produción Cantabria e Euskadi:  Nerea Soto.
 • Produción Asturias: Alberto Ortiz.
 • Produción Galicia: Cecilia Carballido.
 • Produción Navarra: Global Servicios Culturales.
 • Gabinete de comunicación:
  Lucía Pita-The Office Comunicación (Galicia)
  Marta Barbón- MB Comunicación (Asturias)
  Beatriz Grijuela e Álvaro San Miguel- Firenze Comunicación (Cantabria)
  Gontzal Saénz- ieR – Información en Rede (Euskadi)
  Global Servicios Culturales (Navarra)
 • Redes sociais e estratexia  online: 
  The Office Comunicación.
 • Deseño gráfico: MINIM Comunicación.
 • Elaboración de materiais e imprenta:
  Tórculo.
 • Deseño web: Diego Seixo.
 • Contidos web e apoio de comunicación: Ana Díez.
 • Cobertura fotográfica:
  Miguel Lamas Fotografía, Aigi Boga e Ana Martín-Estudio La Central.
 • Cobertura de vídeo: 
  Miguel Lamas Fotografía, Aigi Boga e Alfonso Helguera.
 • Montaxe e edición de vídeo: NUMAX.
 • Traducións e asesoría lingüística:
  Laura Iglesia e  Interwords.
  Itziar Intxaurrondo Arzadun (Letra Servicios Lingüísticos).
 • Comisión permanente de seguimento do proxecto:
  Santiago Cortegoso e Juan Rodríguez (Escena  Galega)
  Miguel Quiroga e Roca Suárez (EscenAsturias)
  Begoña García e Pati Domenech (Acepae)
  Amaia Ibáñez e Idoia Ayestaran (Eskena)

*O autor de fotografía protagonista dos materiais de difusión é Álvaro Ramiro.

Comisións de selección dos espectáculos do Itinerario Constelacións

Galicia

(DECIDE SOBRE OS ESPECTÁCULOS DO PRINCIPADO DE ASTURIAS)

Ernesto Suárez Is / Creador, dramaturgo, docente e profesional da crítica.

Caterina Varela Garea / Artista e xestora cultural independente en proxectos de AAEE relacionados coa mediación e as artes do movemento.

María José Vázquez Bermúdez / Técnica de cultura do Concello de Ames.

Diego V. Meizoso / Xerente de Escena Galega. Secretario con voz, pero sen voto.

Principado de Asturias

(DECIDE SOBRE OS ESPECTÁCULOS DE CANTABRIA)

Néstor Ismael Villazón Martínez / Dramaturgo.

Ana María Pérez de Amézaga Esteban / Doutora en expresión corporal. Xefa do departamento de Movemento da ESAD de Asturias. Actriz e directora de teatro de movemento.

Antonio Criado González / Responsable de programación do Teatro Jovellanos de Xixón.

Rebeca Martín Tassis / Socia de EscenAsturias. Secretaria con voz, pero sen voto. 

Cantabria

(DECIDE SOBRE OS ESPECTÁCULOS DE EUSKADI)

Carlos Troyano Cestelo / Asesor de programación da SRCED (Sociedade Rexional de Cultura, Educación e Deporte).

Isabel Ibarra Arenado / Responsable do Departamento de Produción do Palacio de Festivais de Cantabria.

Julio Pena Campo / Coordinador dos circuítos escénicos rexionais de Cantabria.

Begoña García Crespo / Socia de Acepae. Secretaria con voz, pero sen voto. 

Euskadi

(DECIDE SOBRE Os ESPECTÁCULOS DE GALICIA)

Nuria Hernando Neno / Dramaturga, directora de escena, produtora e distribuidora.

Josu Pérez de Vilarreal Larrea / Técnico de Cultura da Cuadrilla de Agurain. Programador da Harresi Aretoa (Sala Harresi).

José Luis González Blanco / Técnico de Cultura e programador do Teatro Coliseo Antzokia. Concello de Eibar.

Amaia Ibáñez Zalba / Xerente de Eskena. Secretaria con voz, pero sen voto. 

Comisión das 4 asociacións promotoras para a preselección de propostas da Comunidade Foral de Navarra, territorio convidado en 2022 

Santiago Cortegoso Calvar. En representación de Escena Galega (Asociación Galega de Empresas de Artes Escénicas)

Miguel de Aralar Quiroga Vega-Arango. En representación de EscenAsturias (Asociación de Compañías Profesionais de Artes Escénicas de Asturias)

María Begoña Emilia García Crespo. En representación de Acepae (Asociación Cántabra de Empresas Produtoras de Artes Escénicas)

Idoia Ayestaran Aristoy. En representación de Eskena (Empresas de Produción Escénica Asociadas de Euskadi)

Diego Vázquez Meizoso. Coordinador de Camiño Escena Norte, en calidade de secretario da comisión, con voz pero sen voto. 

Un agradecemento especial ás Xuntas Directivas e todas as compañías que forman parte de Escena Galega, EscenAsturias, Acepae e Eskena

Iniciativa promovida por | Sustatzaileak