Enclave Pronillo de Santander    25/09/2019    10:00 h.


Esta xornada está financiada pola Fundación Santander Creativa, a través da convocatoria intermunicipal de proxectos culturais “Tan Cerca”.

Convidados/as

As xornadas ESCENA NORTE IDEA forman parte da  programación expandida do proxecto CAMIÑO ESCENA NORTE, que promove en Cantabria a  asociación  ACEPAE coas súas asociacións colaboradoras en  País Vasco ( Eskena), Asturias ( EscenAsturias) e Escena  Galega (Galicia). En cada un dos territorios  tendrá lugar unha xornada de reflexión ao redor das artes  escénicas enfocadas a temáticas  máis  alá da pura  relación  espectáculo-público, como a mediación coa ciudadanía, o desenvolvemento económico ou a interculturalidad.

En ESCENA NORTE IDEA Santander reflexionaremos, a través de diversos proxectos culturais desenvoltos en e/ou desde o medio rural, sobre o concepto de periferia, sobre a barreira medio rural/urbano en materia de creación cultural e acceso á cultura e sobre democracia e democratización cultural.

Entrada libre ata completar aforo (ver condicións de  inscripción para o taller en horario de tarde)

Programación completa de camiño ESCENA NORTE en www.escenanorte.com a partir do mércores 11 de setembro.

Séguenos tamén nas redes sociais en @escenanorte

EXPERIENCIAS QUE SE PRESENTARÁN NA XORNADA:

Guerras Cántabras (Cantabria)

Presenta: Anabel Díez (directora artística)
Recentemente declarada como Festa de  Interé s  Turí stico Internacional, a primeira de Cantabria, GUERRAS CÁ NTABRAS é unha  recreació n  histórica que se celebra desde o  añou 2001 na localidade de Los Corrales de Buelna. Ten lugar desde o oú ltimo fin de semana do mes de agosto ao primeiro do mes de setembro, nos que o pobo se engalana para reproducir a resistencia de Cantabria ao Imperio Romano.

Os participantes divídense entre integrantes das lexións de Roma e do pobo  cá ntabro e interpretan o enfrontamento a  travé s de numerosos actos como desfiles, unha voda  cá ntabra ou unha  sesió n do senado romano. O pobo transfórmase  ademá s durante as festas coa  reconstrucció n do campamento romano, dun mercado ou de edificacións  cá ntabras da épouca, por exemplo, nun evento cultural que logrou unha  movilizació n social sen precedentes na localidade e a  implicació n dunha enorme parte da  població n de Los Corrales.

Máis información aquí

FETAL (Festival de Teatro Alternativo) de Urones de Castroponce (Castela e León)

Presenta: Álex Rodríguez (director)

O  FETAL celebrou este ano a súa edición número 23 na pequena localidade de Urones de Castroponce, de pouco máis de 100 habitantes e en plena comarca de Terra de Campos valisoletana.

En palabras dos seus organizadores “o Teatro debe ser motor que contribúa á  comunicación e ao  mejoramiento humano. Vincular á comunidade coas propostas  escénicas de nova autoría, novos textos, novas direccións  escénicas, novas compañías... O teatro celebrado en comunidade vinculasé para sempre esas vidas, as dos  pú blicos, unidas entre sé por decenas, centos, de fíos invisibles que, como en todas as edicións, se  extenderán  tamén  máis alá da pequena localidade de Urones de Castroponce chegando a Medina de  Rioseco,  Valdunquillo,  Tiedra,  Mayorga...”

Así, o FETAL logrou converterse nun dos festivais de artes escénicas máis interesantes e relevantes do panorama nacional, celebrado desde o medio rural e para os habitantes da súa contorna xeográfica e cultural, poñendo a cultura popular en contacto directo coa creación contemporánea máis vangardista.

Máis información aquí

FESTIKALE (Festival Internacional das Artes no medio Rural) (País Vasco)

Presenta: Idoia Ayestaran (directora)

Entre o 14 e o 21 de xullo tivo lugar a sexta edición de FESTIKALE (Festival Internacional das Artes no medio Rural) na  población de  Zigoitia, no rural alavés.

Organizado desde a  compañía  Pantha Rei, de longa tradición no desenvolvemento doutros proxectos e programas de artes  escénicas que teñen que ver coa dinamización social no medio rural como BIDEART  ZIGOITIA, este festival abre un espazo á cultura contemporánea cun encontro pluridisciplinar: teatro, música, danza, cinema, artes plásticas...

Un escenario de voces audaces e singulares da acción creadora que entrelace as artes á comunidade. Un marco para expandir a emoción e a imaxinación impulsadas pola urxencia do presente, abrazando as nosas tradicións para revelar o real en toda a súa complexidade. Para que a cultura sexa un espazo de encontro, de vínculo comunitario, de diálogo.

Con sensibilidade artística, con miradas diversas poñemos ao ser humano fronte ao mundo, con vontade e pasión, con liberdade e rigor, con visión e diversión estética.

Máis información aquí

Presenta as experiencias  Begoña García (Fío Producións) e modera o debate Carlos  Troyano (Anabel Díez Teatro), comisionados da  ACEPAE para o proxecto Camiño Escena Norte.

Estrutura da xornada:

10.00 - 10.15  h. Apertura da xornada.
10.15 - 11.00  h. Experiencia 1. GUERRAS CÁ NTABRAS.
11.00 - 11.45  h. Experiencia 2.  FESTIKALE (Festival Internacional das Artes no medio Rural)
11.45 - 12.15  h. Pausa  café.
12.15 - 13.00  h. Experiencia 3.  FETAL (Festival de Teatro Alternativo) de  Urones de  Castroponce.
13.00 - 14.00  h. Debate  relatores/a e conclusións  mañ ana. 14.00 - 16.00  h. Pausa para comer.
16.00 - 19.00  h. Taller de  ideació n e  prototipado  rápido.
Dinámica de creación colectiva ao redor dos temas tratados e as conclusións das actividades da mañá

Trátase, a través da metodoloxía do Design Thinking e diversas técnicas de creatividade, de poñer no centro da análise os límites dacescena máis alá da exhibición, o feito espectacular e a relación pechada creador/a-público.

Exploraremos enfoques diversos destas problemáticas e como afectan aos diferentes grupos de interese. Xeraremos ideas e prototipos que propoñan solucións innovadoras ao tema da xornada.

Aínda que está aberto a persoas interesadas doutros á mbitos, o taller ten especial  interé s para axentes da Rede Cántabra de Desenvolvemento Rural, xestores/ as culturais de Cantabria ( PECCA) ou creadores/ as escénicos/as (ACEPAE) para, desde perspectivas diferentes, traballar sobre as posibilidades das artes  escénicas e a dinamización cultural “máis aló do escenario”.

Número de prazas: 24.

Inscripción: No correo coordinacion@escenanorte.com ata o martes 24 de setembro ás 14.00 h, co asunto  Inscripción xornada 25 de setembro e indicando nome e apelidos/teléfono e correo-e de contacto/profesión e/ou interese nesta temática.

(*) Se quedasen prazas libres o mesmo deía de a xornada as persoas asistentes  podrá n inscribirse.

Facilitador do taller: Diego  Parajó.